سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

تلاش تامین آهن کاوه

ارتباط باما

فهرست

۹۱۳۰۸۵۹۵۰۲۱

با ما در تماس باشـید

بنر ورق روغنی

فیلتر

فیلتر بر اساس برند

فیلتر بر اساس ابعاد

فیلتر بر اساس ضخامت

فیلتر بر اساس سایز

ورق روغنی-فولاد مبارکه اصفهان
نامضخامتحالتواحد کالامحل بارگیریقیمتعملیات
ورق روغنی 0/5 مبارکه 1000 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 2 مبارکه 1000 تهران2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/5 مبارکه 1250 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 2 مبارکه 1250 تهران2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/6 مبارکه 1000 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/6 مبارکه 1250 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/7 مبارکه 1000 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/7 مبارکه 1250 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/8 مبارکه 1000 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/8 مبارکه 1250 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/9 مبارکه 1000 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/9 مبارکه 1250 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1 مبارکه 1000 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1 مبارکه 1250 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1/25 مبارکه 1000 تهران25-Janرولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1/25 مبارکه 1250 تهران25-Janرولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1/5 مبارکه 1000 تهران5-Janرولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1/5 مبارکه 1250 تهران5-Janرولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی-فولاد غرب آسیا
نامضخامتحالتواحد کالامحل بارگیریقیمتعملیات
ورق روغنی 2 فولاد غرب 1000 تهران2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 2 فولاد غرب 1250 تهران2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/6 فولاد غرب 1000 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/6 فولاد غرب 1250 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/7 فولاد غرب 1000 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/7 فولاد غرب 1250 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/8 فولاد غرب 1000 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/8 فولاد غرب 1250 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/9 فولاد غرب 1000 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/9 فولاد غرب 1250 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1 فولاد غرب 1000 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1 فولاد غرب 1250 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1/25 فولاد غرب 1000 تهران25-Janرولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1/25 فولاد غرب 1250 تهران25-Janرولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1/5 فولاد غرب 1000 تهران5-Janرولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1/5 فولاد غرب 1250 تهران5-Janرولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/5 فولاد غرب 1000 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/5 فولاد غرب 1250 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی-هفت الماس قزوین
نامضخامتحالتواحد کالامحل بارگیریقیمتعملیات
ورق روغنی 2 هفت الماس 1000 تهران2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 2 هفت الماس 1250 تهران2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/7 هفت الماس 1000 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/7 هفت الماس 1250 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/8 هفت الماس 1000 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/8 هفت الماس 1250 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/9 هفت الماس 1000 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/9 هفت الماس 1250 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1 هفت الماس 1000 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1 هفت الماس 1250 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1/25 هفت الماس 1000 تهران25-Janرولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1/25 هفت الماس 1250 تهران25-Janرولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1/5 هفت الماس 1000 تهران5-Janرولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1/5 هفت الماس 1250 تهران5-Janرولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/5 هفت الماس 1000 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/5 هفت الماس 1250 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/6 هفت الماس 1000 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/6 هفت الماس 1250 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی-وارداتی چین
نامضخامتحالتواحد کالامحل بارگیریقیمتعملیات
ورق روغنی 2 چین 1000 تهران2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 2 چین 1250 تهران2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/8 چین 1000 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/8 چین 1250 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/9 چین 1000 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/9 چین 1250 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1 چین 1000 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1 چین 1250 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1/25 چین 1000 تهران25-Janرولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1/25 چین 1250 تهران25-Janرولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1/5 چین 1000 تهران5-Janرولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 1/5 چین 1250 تهران5-Janرولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/5 چین 1000 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/5 چین 1250 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/6 چین 1000 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/6 چین 1250 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/7 چین 1000 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق روغنی 0/7 چین 1250 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید