سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

تلاش تامین آهن کاوه

ارتباط باما

فهرست

۹۱۳۰۸۵۹۵۰۲۱

با ما در تماس باشـید

بنر ورق گالوانیزه

فیلتر

فیلتر بر اساس برند

فیلتر بر اساس ضخامت

ورق گالوانیزه-فولاد مبارکه اصفهان
نامضخامتحالتواحد کالامحل بارگیریقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 0/5 مبارکه 1000 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/5 مبارکه 1250 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/6 مبارکه 1000 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/6 مبارکه 1250 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/7 مبارکه 1000 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/7 مبارکه 1250 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/8 مبارکه 1000 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/8 مبارکه 1250 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/9 مبارکه 1000 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/9 مبارکه 1250 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 مبارکه 1000 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 مبارکه 1250 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/25 مبارکه 1000 تهران1/25رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/25 مبارکه 1250 تهران1/25رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/5 مبارکه 1000 تهران1/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/5 مبارکه 1250 تهران1/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه-شهریار تبریز
نامضخامتحالتواحد کالامحل بارگیریقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 3 مبارکه 1000 تهران3رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 3 مبارکه 1250 تهران3رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 مبارکه 1000 تهران2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 مبارکه 1250 تهران2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2/5 مبارکه 1000 تهران2.5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2/5 مبارکه 1250 تهران2.5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه-تاراز شهرکرد
نامضخامتحالتواحد کالامحل بارگیریقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 0/4 تاراز 1000 تهران0/4رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/5 تاراز 1000 تهران1/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/4 تاراز 1250 تهران0/4رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/5 تاراز 1250 تهران1/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1000 تهران2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1250 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250 تهران2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/6 تاراز 1000 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/6 تاراز 1250 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/7 تاراز 1000 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/7 تاراز 1250 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/8 تاراز 1000 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/8 تاراز 1250 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/9 تاراز 1000 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/9 تاراز 1250 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1000 تهران1/25رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1250 تهران1/25رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه-هفت الماس قزوین
نامضخامتحالتواحد کالامحل بارگیریقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 2/5 هفت الماس 1000 تهران2.5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2/5 هفت الماس 1250 تهران2.5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/4 هفت الماس 1000 تهران0/4رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 1000 تهران1/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/4 هفت الماس 1250 تهران0/4رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 1250 تهران1/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1000 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000 تهران2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1250 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250 تهران2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/6 هفت الماس 1000 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/6 هفت الماس 1250 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/7 هفت الماس 1000 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/7 هفت الماس 1250 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/8 هفت الماس 1000 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/8 هفت الماس 1250 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/9 هفت الماس 1000 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/9 هفت الماس 1250 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1000 تهران1/25رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1250 تهران1/25رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه-ورق خودرو شهر کرد
نامضخامتحالتواحد کالامحل بارگیریقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 1/5 شهرکرد 1000 تهران1/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/5 شهرکرد 1250 تهران1/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1000 تهران2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 تهران2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/4 شهرکرد 1000 تهران0/4رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/25 شهرکرد 1000 تهران1/25رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/4 شهرکرد 1250 تهران0/4رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/25 شهرکرد 1250 تهران1/25رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/45 شهرکرد 1000 تهران0/45رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/45 شهرکرد 1250 تهران0/45رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/5 شهرکرد 1000 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/5 شهرکرد 1250 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/6 شهرکرد 1000 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/6 شهرکرد 1250 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/7 شهرکرد 1000 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/7 شهرکرد 1250 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/8 شهرکرد 1000 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/8 شهرکرد 1250 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/9 شهرکرد 1000 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/9 شهرکرد 1250 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1000 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1250 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه-امیرکبیر کاشان
نامضخامتحالتواحد کالامحل بارگیریقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان 1000 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان 1250 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/6 کاشان 1000 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/6 کاشان 1250 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/7 کاشان 1000 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/7 کاشان 1250 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/8 کاشان 1000 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/8 کاشان 1250 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/9 کاشان 1000 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/9 کاشان 1250 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1250 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/25 کاشان 1000 تهران1/25رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/25 کاشان 1250 تهران1/25رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/5 کاشان 1000 تهران1/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه-مجتمع فولاد دشتستان
نامضخامتحالتواحد کالامحل بارگیریقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 1 دشتستان 1250 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/35 دشتستان 1000 تهران0/35رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/2 دشتستان 1000 تهران1/2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/4 دشتستان 1000 تهران0/4رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/2 دشتستان 1250 تهران1/2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/45 دشتستان 1000 تهران0/45رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/5 دشتستان 1000 تهران1/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/48 دشتستان 1250 تهران0/48رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/5 دشتستان 1250 تهران1/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/5 دشتستان 1000 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/5 دشتستان 1250 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/6 دشتستان 1000 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/6 دشتستان 1250 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/7 دشتستان 1000 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/7 دشتستان 1250 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/8 دشتستان 1000 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/8 دشتستان 1250 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/9 دشتستان 1000 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/9 دشتستان 1250 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 دشتستان 1000 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/3 دشتستان 1000 تهران0/3رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه-وارداتی چین
نامضخامتحالتواحد کالامحل بارگیریقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 1 چین 1250 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1000 تهران1/25رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1250 تهران1/25رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1000 تهران1/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1250 تهران1/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 چین 1000 تهران2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 چین 1250 تهران2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2/5 چین 1000 تهران2.5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2/5 چین 1250 تهران2.5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 3 چین 1000 تهران3رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 3 چین 1250 تهران3رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 4 چین 1000 تهران4رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 4 چین 1250 تهران4رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/2 چین 1000 تهران0/2رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/9 چین 1250 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/22 چین 1000 تهران0/22رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 چین 1000 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/25 چین 1000 تهران0/25رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/28 چین 1000 تهران0/28رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/3 چین 1000 تهران0/3رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/4 چین 1000 تهران0/4رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/4 چین 1250 تهران0/4رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/5 چین 1000 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/5 چین 1250 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/6 چین 1000 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/6 چین 1250 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/7 چین 1000 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/7 چین 1250 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/8 چین 1000 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/8 چین 1250 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/9 چین 1000 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه-مجتمع فولاد روی اندود کاوه
نامضخامتحالتواحد کالامحل بارگیریقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 0/8 روی اندود 1250 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/9 روی اندود 1000 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/9 روی اندود 1250 تهران0/9رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 روی اندود 1000 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 روی اندود 1250 تهران1رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/25 روی اندود 1000 تهران1/25رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/25 روی اندود 1250 تهران1/25رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/5 روی اندود 1000 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/5 روی اندود 1250 تهران0/5رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/6 روی اندود 1000 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/6 روی اندود 1250 تهران0/6رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/7 روی اندود 1000 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/7 روی اندود 1250 تهران0/7رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0/8 روی اندود 1000 تهران0/8رولکیلوگرمتهرانتماس بگیرید