سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

تلاش تامین آهن کاوه

ارتباط باما

فهرست

۹۱۳۰۸۵۹۵۰۲۱

با ما در تماس باشـید

بنر ناودانی فولادی

فیلتر

فیلتر بر اساس برند

فیلتر بر اساس ابعاد

فیلتر بر اساس ضخامت

فیلتر بر اساس سایز

ناودانی فولادی-ناب تبریز
نامسایزوزنواحد کالامحل بارگیریطولقیمتعملیات
ناودانی 8 ناب 6 متری842کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 16 ناب 12 متری هم وزن اورپا16225کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 8 ناب 12 متری884کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 18 ناب 12 متری هم وزن اورپا18265کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 10 ناب 6 متری1047کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 10 ناب 12 متری1095کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 12 ناب 6 متری1260کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 12 ناب 12 متری12120کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 14 ناب 6 متری1473کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 14 ناب 12 متری14145کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 16 ناب 6 متری1684کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 16 ناب 12 متری16165کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 18 ناب 6 متری1890کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 18 ناب 12 متری18180کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 8 ناب 12 متری هم وزن اورپا8105کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 10 ناب 12 متری هم وزن اورپا10125کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 12 ناب 12 متری هم وزن اورپا12160کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 14 ناب 12 متری هم وزن اورپا14200کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی فولادی-شکفته مشهد
نامسایزوزنواحد کالامحل بارگیریطولقیمتعملیات
ناودانی 8 شکفته 12 متری880کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 10 شکفته 6 متری1050کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 10 شکفته 12 متری10100کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 12 شکفته 6 متری1260کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 12 شکفته 12 متری12120کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 14 شکفته 6 متری1470کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 14 شکفته 12 متری14140کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 16 شکفته 6 متری1685کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 16 شکفته 12 متری16170کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 8 شکفته 12 متری هم وزن اورپا8102کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 10 شکفته 12 متری هم وزن اورپا10125کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 12 شکفته 12 متری هم وزن اورپا12160کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 14 شکفته 12 متری هم وزن اورپا14200کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 16 شکفته 12 متری هم وزن اورپا16225کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 6 شکفته 6 متری630کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 8 شکفته 6 متری840کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی فولادی-آریان فولاد
نامسایزوزنواحد کالامحل بارگیریطولقیمتعملیات
ناودانی 10 آریان 6 متری1048کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 12 آریان 6 متری1262کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی فولادی-دهشیر یزد
نامسایزوزنواحد کالامحل بارگیریطولقیمتعملیات
ناودانی 6 دهشیر6 متری620کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 8 دهشیر6 متری835کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 10 دهشیر6 متری1050کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 12 دهشیر6 متری1255کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی فولادی-فولاد نصر آذربایجان
نامسایزوزنواحد کالامحل بارگیریطولقیمتعملیات
ناودانی 8 سبک نصر 6 متری825کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 8 سبک نصر 12 متری850کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 8 سنگین نصر 6 متری837کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 8 سنگین نصر 12 متری874کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 10 سبک نصر 6 متری1035کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 10 سبک نصر 12 متری1070کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 10 سنگین نصر 6 متری1047کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 10 سنگین نصر 12 متری1094کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 12 سبک نصر 6 متری1254کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 12 سبک نصر 12 متری12108کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 12 سنگین نصر 6 متری1262کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 12 سنگین نصر 12 متری12125کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی فولادی-نورد فولاد تهران
نامسایزوزنواحد کالامحل بارگیریطولقیمتعملیات
ناودانی 6 سبک جویا 6 متری624کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 6 سنگین جویا 6 متری627کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 8 سبک جویا 6 متری829کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 8 سنگین جویا 6 متری839کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 10 سبک جویا 6 متری1038کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 10 سنگین جویا 6 متری1047کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی فولادی-فولاد صبای ایرانیان
نامسایزوزنواحد کالامحل بارگیریطولقیمتعملیات
ناودانی 8 سنگین نستا 6 متری840کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 10 سبک نستا 6 متری1040کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 10 سنگین نستا 6 متری1050کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 12 سبک نستا 6 متری1250کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 12 سنگین نستا 6 متری1260کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 6 سبک نستا 6 متری624کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 8 سبک نستا 6 متری830کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی فولادی-فولاد فراد
نامسایزوزنواحد کالامحل بارگیریطولقیمتعملیات
ناودانی 8 فراد 6 متری838کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 10 فراد 6 متری1042کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی فولادی-فولاد اشتهارد
نامسایزوزنواحد کالامحل بارگیریطولقیمتعملیات
ناودانی 6 مگا استیل 6 متری624کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 10 مگا استیل 6 متری1049کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 10 مگا استیل 12 متری1099کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 12 مگا استیل 6 متری1252کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 12 مگا استیل 12 متری12106کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 14 مگا استیل 6 متری1474کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 14 مگا استیل 12 متری14149کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 14 مگا استیل 6 متری هم وزن اورپا1497کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 14 مگا استیل 12 متری هم وزن اورپا14194کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی فولادی-سپهر ایرانیان
نامسایزوزنواحد کالامحل بارگیریطولقیمتعملیات
ناودانی 14 سپهر 6 متری1474کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 6 سپهر 6 متری628کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 8 سپهر 6 متری838کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 10 سپهر 6 متری1050کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 12 سپهر 6 متری1258کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی فولادی-فولاد البرز غرب
نامسایزوزنواحد کالامحل بارگیریطولقیمتعملیات
ناودانی 8 ابهر 12 متری هم وزن اورپا8105کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 10 ابهر 12 متری هم وزن اورپا10128کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 12 ابهر 12 متری هم وزن اورپا12160کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 14 ابهر 12 متری هم وزن اورپا14195کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 16 ابهر 12 متری هم وزن اورپا16225کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 18 ابهر 12 متری هم وزن اورپا18165کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 18 ابهر 12 متری هم وزن اورپا18265کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 20 ابهر 12 متری هم وزن اورپا20225کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 20 ابهر 12 متری هم وزن اورپا20305کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 22 ابهر 12 متری هم وزن اورپا22350کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 24 ابهر 12 متری هم وزن اورپا24400کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی 26 ابهر 12 متری هم وزن اورپا26455کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
ناودانی فولادی-کوهپایه اصفهان
نامسایزوزنواحد کالامحل بارگیریطولقیمتعملیات
ناودانی 4 سبک اسپیرال 6 متری415کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 4 سنگین اسپیرال 6 متری417کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 5 سبک اسپیرال 6 متری522کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 5 سنگین اسپیرال 6 متری524کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 6 سبک اسپیرال 6 متری626کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید
ناودانی 6 سنگین اسپیرال 6 متری632کیلوگرمکارخانه6تماس بگیرید